II./1-2. KÖTET
A KÖLTÉSZET


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
1945-1975
II./1-2

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében

Szerkesztő bizottság
†BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY, SŐTÉR ISTVÁN, SZABOLCSI MIKLÓS

AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1986


A KÖLTÉSZET

Szerkesztette
†BÉLÁDI MIKLÓS

A szerkesztő munkatársa
RÓNAY LÁSZLÓ


AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1986

A szerkesztésben közreműködtek
POMOGÁTS BÉLA
R. TAKÁCS OLGA

Lektorok
ILLÉS ENDRE
KIRÁLY ISTVÁN

ISBN 963 05 2815 0 (Összkiadás)
ISBN 963 05 4107 6 (II. kötet)
ISBN 963 05 4304 4 (II/1. kötet)

Akadémiai Kiadó, Budapest 1986
Printed in Hungary

Az 53-as nemzedék című fejezet munkaközösségének tagjai:
Bata Imre, Erdődy Edit, Pomogáts Béla, Rónay László.

A szocialista mozgalom vonzásában, A Tűz-tánc költői és A hatvanas évek költői című fejezet munkaközösségének tagjai:
Bata Imre, Erdődy Edit, Kovács Sándor Iván, Kulcsár Szabó Ernő, Pomogáts Béla, Rónay László, R. Takács Olga, Tverdota György.

A bibliográfiákat készítette:
Botka Ferenc, R. Takács Olga. A névmutató Ruttkay Helga munkája.

Munkánk befejezése után annak áldozatos irányítója, Béládi Miklós, az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Főosztályának vezetője elhunyt. Emlékét e kötetünk is megőrzi.
Az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai.