{II-1-63.} VI. A konzervatív lapok és a fordulat


FEJEZETEK

Az 1848. márciusi forradalom pillanatában Magyarországon és Erdélyben összesen hat magyar nyelvű politikai lappal számolhatunk. Ezek közé a konzervatív, kormánypárti Budapesti Híradó és a konzervatív-klerikális Nemzeti Újság mellett a Széchenyi-párti, de elég színtelenné vált Jelenkor és az ellenzéki liberális Pesti Hírlap, Erdélyben, Kolozsváron pedig a konokul konzervatív Múlt és Jelen, illetve liberálisabb vitapartnere, az Erdélyi Híradó tartozott. A konzervatív túlsúlyt jól mutatta, hogy Kossuthnak, saját orgánum híján, előzőleg az Iparegyesület más méretre szabott, szerény közlönye: a Hetilap hasábjain kellett időnként politikai cikkei napvilágra hozatalával megpróbálkoznia, és mindegyikért a hatalom irányította cenzúrával megvívnia.

Ezt a konzervatív túlsúlyt a forradalom elsöpörte. A konzervatív lapok hátrálásra, bizonyos alkalmazkodásra kényszerültek, vagy éppen egy-két esetben maguk is megpróbáltak liberális, sőt néha forradalmi színeket ölteni és a közhangulathoz igazodva politizálni.