{II-1-70.} VII. A liberális lapok és a fordulat


FEJEZETEK

A régebbi lapok közül az 1832-ben indult és most hetenként már négy alkalommal megjelenő Jelenkor, és heti melléklapja, a Társalkodó, egykor, a reformkor elején, Széchenyi alapításaként, az új politikai sajtó úttörője volt. Az utóbbi évek folyamán azonban egyre színtelenebbé vált és egyre kevesebb érdeklődésre tarthatott számot.