{II-1-259.} XV. Az utolsó hónapok


FEJEZETEK

A második szakaszt, az újabb áttekintést 1849 sajtójának spektrumáról április végén, Pest visszavétele után kell kezdenünk. A felszabadulás örömére ekkor indultak itt új lapok és támadtak fel újra régiek, azok helyett, amelyek az osztrák uralommal együtt tűntek el. Igaz, hogy néhány lap ennél tovább is Debrecenben maradt, így a Közlöny is csak június 5-től fogva keltezte ismét Pestről számait. De a politikai tendenciák átszíneződése ezek esetében is már a Függetlenségi Nyilatkozat, illetve a Szemere-kormány megalakulása után, tehát május elején kezdődött.

A fővárosba visszaérkező magyar honvédsereg elől a Figyelmező az osztrákokkal együtt menekült Pozsony felé, illetve jó időre elhallgatott. Más pesti lapok is megszűntek. A Pesther Zeitung viszont folytatódott, csak ismét más szerkesztő: április 25-től Schwarz Ede, június 15-től Mauksch B. vezetése alatt. S ahogy korábban Windischgrätzet szolgálta ki, most lelkes Kossuth-párti lett, és örömét fejezte ki, hogy szakítottunk a Habsburg-dinasztiával. Más híján azonban továbbra is szükség volt erre a német nyelvű félhivatalos lapra, egyebek közt a német anyanyelvű városlakók miatt is.