D

Daily News II. 36, 38

Damen Courrier I. 418

Danica I. 224

Die Debatte und Wiener Lloyd I. 536538, 582, 596, 624; II. 37

Debreczen II. 4548, 109, 110, 130, 294, 295

Debreczeni Ellenőr II. 4648, 109

Debreczeni Lapok I. 247250, 252, 254, 255; II. 47, 48

Debreczen-Nagyváradi Értesítő I. 298

Debreczeni Vásárfia I. 240

Delejtü II. 62, 7779

Délibáb I. 408, 412, 413, 417, 420, 428, 429, 431, 432, 447, 479, 667

Demokrata Dobos II. 107

Democratiea I. 269

Deutsches Museum I. 478

Deutsche Zeitung I. 190

A Divat II. 210, 245

Divatcsarnok I. 417, 432434, 436, 437, 445, 480; II. 294, 437

Divatlap I. 87, 141, 262, 271

Donau-Zeitung I. 225, 563

Dongó II. 185