CÍMLAP - ELŐSZÓ
Ábrányi Emil
Ady Endre
Amadé László
Ambrus Zoltán
Ányos Pál
Áprily Lajos
Arany János
Arany László
Aranyosrákosi Székely Sándor
Babits Mihály
Bacsányi János
Bajza József
Balassi Bálint
Balázs Béla
Bánffy Miklós
Barcsay Ábrahám
Báróczi Sándor
Baróti Szabó Dávid
Barta Sándor
Berde Mária
Berzsenyi Dániel
Bessenyei György
Bethlen Miklós
Biró Lajos
Bóka László
Bornemissza Péter
Boross Elemér
Bródy Sándor
Cholnoky László
Cholnoky Viktor
Czakó Zsigmond
Czóbel Minka
Czuczor Gergely
Csáth Géza
Csepreghy Ferenc
Csiky Gergely
Csizmadia Sándor
Csokonai Vitéz Mihály
Darvas József
Dayka Gábor
Déry Tibor
Devecseri Gábor
Dóczi Lajos
Dsida Jenő
Dugonics András
Dutka Ákos
Édes Gergely
Emőd Tamás
Endrődi Sándor
Eötvös József
Eötvös Károly
Faludi Ferenc
Fáy András
Fazekas Mihály
Fodor József
Füst Milán
Gábor Andor
Garay János
Gárdonyi Géza
Gelléri Andor Endre
Gellért Oszkár
Gozsdu Elek
Gulyás Pál
Gvadányi József
Gyöngyösi István
Gyóni Géza
Gyulai Pál
Hatvany Lajos
Háy Gyula
Heltai Gáspár
Heltai Jenő
Herczeg Ferenc
Hollós Korvin Lajos
Hugó Károly
Hunyady Sándor
Ignotus
Illés Béla
Illés Endre
Illyés Gyula
Iványi Ödön
Jankovich Ferenc
Janus Pannonius
Jókai Mór
Jósika Miklós
József Attila
Juhász Gyula
Justh Zsigmond
Kabos Ede
Kaffka Margit
Karinthy Frigyes
Kármán József
Kassák Lajos

Katona József
Kazinczy Ferenc
Keleti Arthúr
Kemény Simon
Kemény Zsigmond

Kerényi Frigyes
Keszi Imre
Keszthelyi Zoltán
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Sándor
Kiss József
Kóbor Tamás
Kodolányi János
Komját Aladár
Komjáthy Jenő
Koroda Miklós
Kós Károly
Kosztolányi Dezső
Kozma Andor
Kölcsey Ferenc
Körmendi Ferenc
Krúdy Gyula

Kuthy Lajos
Laczkó Géza
Lauka Gusztáv
Lengyel József
Lengyel Menyhért
Lévay József
Lovik Károly
Madách Imre
Makai Emil
Márai Sándor
Mikes Kelemen
Mikszáth Kálmán
Molnár Ferenc
Móra Ferenc
Móricz Zsigmond
Nadányi Zoltán
Nagy Endre
Nagy Ignác
Nagy Lajos
Nagy László
Nagy Zoltán
Németh László
Nyírő József
Obernyik Károly
Oláh Gábor
Orczy Lőrinc
Ottlik Géza
Örkény István
Palágyi Lajos
Palasovszky Ödön
Pap Károly
Passuth László
Pázmány Péter
Petelei István
Petőfi Sándor
Petrőczi Kata Szidónia
Pilinszky János
Pósa Lajos
Ráday Gedeon
Radnóti Miklós
Rájnis József
Rákóczi Ferenc
Rákosi Jenő
Rákosi Viktor
Rejtő Jenő
Remenyik Zsigmond
Révai Miklós
Révész Béla
Reviczky Gyula
Rideg Sándor
Rimay János
Rudnyánszky Gyula
Sarkadi Imre
Sárközi György
Sebők Zsigmond
Sík Sándor
Simon István
Somlyó Zoltán
Sylvester János
Szabó Dezső
Szabó Lőrinc
Szabolcska Mihály
Szabó Pál
Szabó Zoltán
Szántó György
Szemere Pál
Szenci Molnár Albert
Szentjóbi Szabó László
Szentkuthy Miklós
Szép Ernő
Szerb Antal
Szigligeti Ede
Szilágyi Géza
Szini Gyula
Szomory Dezső
Tamási Áron
Tamkó Sirató Károly
Teleki László
Tersánszky Józsi Jenő
Thury Zoltán
Thurzó Gábor
Tinódi Sebestyén
Toldy István
Tolnai Lajos
Tompa Mihály
Tóth Árpád
Tóth Kálmán
Tömörkény István
Török Gyula

Ungvárnémeti Tóth László

Váci Mihály
Vajda Péter
Vajda János
Vándor Lajos
Vargha Gyula
Vas Gereben
Vas István
Veres Péter
Verseghy Ferenc
Virág Benedek
Vitkovics Mihály
Vörösmarty Mihály
Weöres Sándor
Zelk Zoltán
Zempléni Árpád
Zilahy Lajos
Zrínyi Miklós
Zsolt Béla