K

Kalauz I. 414, 415, 460, 461, 497, 655

Katholic II. 154

Katholikus Iskolai Lap I. 232

{II-2-526.} Katholikus Néplap I. 405, 409

Katholikus Társadalom II. 358360, 362, 364

Kecskemét II. 130

Kecskeméti Lapok II. 57, 477

Kelet I. 408; II. 45, 46, 5052, 57, 90, 111, 267

Kelet Népe I. 387, 481, 483485, 487; II. 165, 252, 272, 324326

Képes Családi Lapok I. 415, 454; II. 209, 435, 437, 459463, 476, 477

Képes Néplap II. 209, 210, 228, 229, 240, 435

Képes Néplap és Politikai Híradó II. 228

Képes Újság I. 415, 501

Képes Világ II. 83, 210, 240, 241, 462

Kereskedelmi és iparközlöny II. 77

Két Garasos Újság I. 415

Kerti Gazdaság I. 415

Keszthely II. 56

Keszthelyi Hangok II. 56

Kézműiparosok Országos Értesítője II. 85

Kikeriki II. 423

Kis Lap II. 196, 210, 243, 244, 398, 488

Kis Újság II. 244, 256, 339, 343

Kladderadatsch I. 672, 674; II. 195, 198, 402

Kleine Leute (Kis Lap) II. 244

Kolozsvári Híradó I. 72, 280

Kolozsvári Közlöny I. 298; II. 49, 50, 87

Kolozsvári Lap I. 298, 409

Kolozsvári Színházi Közlöny I. 415

Komáromi Értesítő I. 283, 284

Komáromi Lapok I. 285

Korunk II. 77, 79, 80, 146

Kossuth Hírlapja I. 53, 60, 61, 64, 106, 131, 132, 136, 147, 153, 157, 159, 161, 163, 166, 177, 179199, 226, 228, 232, 246, 269, 271, 280

Koszorú (Arany János lapja) I. 494, 655, 656, 661663; II. 501

Koszorú (Petőfi Társaság Lapja) II. 512514

Kölnische Zeitung I. 312, 313

Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan I. 677

Közérdek II. 147, 309, 324

Közlöny I. 60, 119, 147, 156, 162, 166173, 182184, 233240, 242, 244, 245, 247, 250, 254, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 267274, 278, 279

Köztársasági Lapok I. 59, 130135, 321

Közvélemény II. 287, 329, 330, 332, 336, 337, 339

Kritikai Lapok I. 530, 655

Kritische Blätter I. 656